Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Doradztwo zawodowe

W okresie pracy zdalnej dyżur telefoniczny pełnią:

mgr Małgorzata Rychlik –Jabłońska  pod nr telefonu 504-908-460

Poniedziałek 8.00 – 10.00

Wtorek 12.00 – 13.00

Czwartek 14.00-15.00 – dyżur dla rodziców

mgr Barbara Nowara pod nr telefonu 508-980-155

Poniedziałek : 10.30-12.10

Wtorek : 8.00- 10.30

Piątek : 14.00-15.00 –dyżur dla rodziców


„Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej
w twoim życiu”

Konfucjusz          

Kluczowymi w procesie formułowania własnych celów zawodowych są pytania:

Co potrafię?

Czego chcę?

Gdzie znajdę zawód, który do tego pasuje?

 Odpowiedź na pytanie „Co potrafię?”

pozwala dokonać Ci autorefleksji na temat głównych obszarów aktywności, na temat własnych umiejętności, możliwości, uzdolnień, kompetencji.

 Pytanie „Czego chcę?”

prowokuje refleksję nie tylko nad możliwymi obszarami aktywności zawodowej (tam gdzie możesz pracować), ale także nad Twoją motywacją. Jest to bardzo ważne pytanie. Daje szansę na zrozumienie czego oczekujesz, wybierając dany zawód lub kierunek dalszej edukacji.

 

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania stanowi także dobry trening przed rozmową kwalifikacyjną. Wielu kandydatów do pracy ma trudność z określeniem i nazwaniem własnych zdolności, umiejętności i mocnych stron.

 

Odpowiedzi na dwa pierwsze pytania stanowi punkt wyjścia do poszukiwania zawodów.

 

Istotnym jest, kiedy uświadamiasz sobie, w jakim stopniu Twoje oczekiwania są spójne z Twoimi rzeczywistymi możliwościami.

Artykuły