Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Nauczyciele

Wiesław Bochenek w.bochenek@zsoiz.pl
Marek Ćwielong m.cwielong@zsoiz.pl
Sylwia Dylus s.dylus@zsoiz.pl
Krzysztof Feliszewski k.feliszewski@zsoiz.pl
Małgorzata Franiasz m.franiasz@zsoiz.pl
Katarzyna Galus k.galus@zsoiz.pl
Elżbieta Januszewska e.januszewska@zsoiz.pl
Agnieszka Kłyk a.klyk@zsoiz.pl
Danuta Kontny d.kontny@zsoiz.pl
Weronika Kopacz w.kopacz@zsoiz.pl
Anna Kostarczyk-Tomecka a.kostarczyk-tomecka@zsoiz.pl
Marta Kwiecień m.kwiecien@zsoiz.pl
Joanna Lewandowska  
Edmund Lewandowski e.lewandowski@zsoiz.pl 
Ireneusz Lisiecki i.lisiecki@zsoiz.pl
Justyna Łaskawiec j.laskawiec@zsoiz.pl
Grażyna Marcinkowska g.marcinkowska@zsoiz.pl
Agata Merda a.merda@zsoiz.pl
Edyta Mrozik e.mrozik@zsoiz.pl
Michał Nowaczyk m.nowaczyk@zsoiz.pl
Barbara Nowara b.nowara@zsoiz.pl
Tomasz Nowara t.nowara@zsoiz.pl
Katarzyna Ogłodek k.oglodek@zsoiz.pl
Dagmara Ogórek d.ogorek@zsoiz.pl
Grzegorz Palej g.palej@zsoiz.pl
Ireneusz Pawlak i.pawlak@zsoiz.pl
Justyna Pawłowska j.pawlowska@zsoiz.pl
Jan Pichura j.pichura@zsoiz.pl
Małgorzata Rychlik-Jabłońska m.rychlik-jablonska@zsoiz.pl
Izabela Stachoń-Ciążyńska  
Elżbieta Tobolewska e.tobolewska@zsoiz.pl
Patrycja Wolak p.wolak@zsoiz.pl
Rafał Wolniczak r.wolniczak@zsoiz.pl
Natalia Zielińska n.zielinska@zsoiz.pl