Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Uwaga! Wyjeżdżamy! Eurpejski rynek podbijamy!

Uwaga uczniowie ZSZ nr 2 w Siemianowicach Śląskich!
 
Od 15 września rozpoczynamy realizację projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej
 
"Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!".
 
Informacje o projekcie!
Projekt "Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!" napisany w ramach Programu Uczenie się przez cale życie - Leonardo da Vinci decyzją Zarządu FRSE uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Realizacja projektu obejmuje: przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz trzytygodniowy staż w Niemczech dla 16 uczniów ZSZ nr 2, kształcących się w zawodach: sprzedawca i elektryk.  
Uczniowie biorą udział w projekcie całkowicie bezpłatnie a całość jest finansowana z funduszy UE.
Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe rozpocznie się 20 września i będzie trwało do momentu wyjazdu na staż, czyli do 24 listopada 2013r.  
Staż będzie trwał od 24.11.2013r do 14.12.2013r.  
Celem projektu jest:
- podniesienie umiejętności zawodowych uczniów,
- przełamanie bariery językowej,
- zwiększenie samooceny uczestników oraz ich szans na rynku pracy,
- zdobycie certyfikatu Europass - Mobilność,
- doskonalenie umiejętności zawodowych według nowoczesnych europejskich standardów.

Artykuły