Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Nauczanie zdalne

Od 26.10.2020r decyzją Premiera RP zostaje wprowadzone w strefie czerwonej w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych nauczanie zdalne.
W związku z tym w naszym zespole we wszystkich typach szkół tj. Szkole Podstawowej dla Dorosłych, Branżowej Szkole I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych wprowadza się od 26.10.2020r.  formę zdalną nauczania.

Wszystkie lekcje prowadzone są przy wykorzystaniu aplikacji Teams zgodnie z obowiązującym planem zajęć.